Just another WordPress site
Header

AKTIVITETER

Aktiviteter

Børnekulturfestivaler, Børn på flugt-dage, Åbent Skole program, Verdenskultur for børn og unge

Alverdens Børn organiserer og afholder spændende og inspirerende  arrangementer og workshops, med og for børn og unge på Nørrebro samt andre steder i København.  Arrangementerne og workshopsne skal gerne styrke de unge deltagers  interkulturelle kompetencer og fremme deres forståelse for forskellige livsvilkår, forskellige kulturelle baggrunde samt  sociale, miljømæssige og individuelle udfordringer.

Aktiviteterne arrangeres  ofte  i samarbejde med  andre frivillige kulturelle foreninger, kulturhuse,  organisationer, skoler og enkelt personer .

Alverdens Børn ønsker at inspirere børn og unge og give dem positive interkulturelle oplevelser og erfaringer. Vi ønsker at inddrage dem aktivt i kreative processer, og støtte dem i  deres udvikling og trivsel i en bred forstand.

I Alverdens Børns aktiviteter lægges der vægt på at der aktivt modarbejdes alle former for racisme, at fordomme mindskes og at der kan opstå venskaber og netværk på tværs.

Alverdens Børn står for børnekulturfestivaler, Børn på flugt-dage samt andre arrangementer og kulturelle projekter, for og med børn og unge med og uden flygtningebaggrund. Alverdens Børn står også for Åben Skole programmet VerdensKultur for børn og unge  i samarbejde med VerdensKulturCentret på Nørrebro, samt fx kunstudstillinger, som giver børn og unge en stemme.

På længere sigt ønsker Alverdens Børn at skabe et interaktivt og interkulturelt børnemuseum i København.

Alverdens Børns aktiviteter bliver støttet af kommunale og private fonde og puljer.

 

 

 

 

 

 

 

 


”Jeg støtter op omkring projektet fordi det er simpelthen en genial ide. Der er et tomrum der skal fyldes ud, et sted hvor alverdens børn kan mødes og smile til hinanden.”


Moussa Diallo
bassist og kunstner

© webdesign @ media-now.dk