Just another WordPress site
Header

Det kreative ressourceværksted

foto

 

                     

Projekt  Det kreative ressourceværksted

for børn, unge , institutioner og familier, samt alle kreative mennesker

For et lille halvt års tid siden begyndte en gruppe ildsjæle fra Foreningen Alverdens Børn på idéen om at lave et kreativt ressourceværksted for børn, unge, institutioner og familier (her) i København.

Gruppen er inspireret af tankegangen omkring  det meget anerkendte og succesfulde italiensk miljø – og kulturprojekt ReMida i Reggio Emilia i  Italien, som har affødt mange ReMida centre overalt i verden, bl. a. i Odense, Randers, Jellinge, Hirtshals, i Trondhjem (NO), Hamborg (DE) m.fl.

Meget kort om ReMida
I ca.19 år er genanvendelige overskudsmaterialer fra den lokale  industri – og håndværksproduktion som ellers ville gå til spilde blevet indsamlet. Materialerne sorteres og fremstilles til kreativ genbrug i tilknyttede ateliers, som fungerer som læringsmiljø og kreativ frirum, både i forhold til miljø og til kunst. Derudover kan materialerne  afhentes af institutioner, foreninger, familier mm. mod betaling af et mindre kontingent.

Materialerne får et nyt liv, former og farver og er inspiration til leg og kreativitet, ligesom der opstår mulighed for udstillinger, kurser, og alle mulige forskellige slags arrangementer for både store og små, samt familieværksteder.

Læs mere om ReMida på www.remidacenterodense.dk

Vi i foreningen Alverdens Børn ønsker at realisere et kreativt ressourceværksted i København – inspireret af  ReMida og  tilpasset Københavns og vores rammer og muligheder. Dette gør vi, fordi vi ønsker at tage ansvar for vores miljø. Vi ønsker at værdsætte og at genbruge de ressourcer vi har og som ellers ville gå til spilde.

Det er vores bidrag til at tage ansvar og ved at inddrage børn, unge og alle andre i det direkte genbrug af genanvendelige materialer, som man måske i første omgang ikke havde regnet til kunst materialer.

Et kreativt ressourceværksted vil på en naturlig og let forståelig måde kunne tilbyde vidensdeling om bevaring af ressourcer og respekt for vores miljø. Samtidig er værkstedet et atelier, hvor de besøgende bliver inspireret til at iagttage, opdage og skabe på en ny og overraskende måde.

Vi mener, at der findes i dag mange firmaer,  virksomheder og organisationer, som gerne vil udlevere deres overskudsmateriale, deres affald, rester mm.  til vores kreative ressourceværksted.

Genbrugsmaterialer har langt om længe fået adgang til kunstens verden, og vi samarbejder med en række kunstnere som bevidst bruger genbrugsmaterialer til deres kunst, til udstillinger osv. Derfor er vi overbevist om, at de sorterede og fremstillede materialer vil falde i smag både hos børn og unge, hos  kunstnere, som hos alle slags kreative mennesker.

Derudover mener vi, at en stor del af arbejdet rundt omkring vores  kreative ressourceværksted gerne kunne udføres af interesserede frivillige.

P.t. arbejder vi sammen med Miljøpunkt Nørrebro i forhold til at kunne tilbyde workshops om både affaldssortering, genbrug og kreative workshops for børn og unge, og vi mener, at det vil være afgørende for projektet, at vi finder flere gode  samarbejdspartnere  – gerne i Københavns Kommunes forvaltning, i det private erhvervsliv, i lokaludvalgene mm. Dette bl.a.fordi vi har brug for hjælp til at finde det bedst egnede sted – som gerne skulle være gratis for os i opstartsfasen, samt  for at finde driftmidler til opstartfasen  osv.

Det kreative ressourceværksted har potentialet til at udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed, som kunne blive økonomisk bæredygtig.

Sammen med Miljøpunkt Nørrebro har vi en stor viden om affaldssortering, genbrug,  et indgående kendskab til ReMida,  erfaring i det frivillige kunstneriske, interkulturelle og miljøorienterede arbejde med børn og unge,  kontakter til erhvervsliv og mange organisationer, til kunstnere, lærere, og i det hele taget et stort netværk – ligesom vi har et stort engagement, organisationstalent og samarbejdsvilje.

 

© webdesign @ media-now.dk