Just another WordPress site
Header

Foreningen

…..

Foreningen

Forening Alverdens Børn er startet som et forældreinitiativ i Tingbjerg, København i 2012. For at blive klogere, for at skabe netværk og ikke mindst for at holde gejsten oppe har forening Alverdens Børn gennemført en række arrangementer og aktiviteter, som på den ene side giver mening i sig selv, men også er værdifulde erfaringer og  stepping stones i forhold til realiseringen af Byen under stjernerne.

Læs mere om aktuelle og tidligere arrangementer / aktiviteter.

Forening Alverdens Børn er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Der holdes generalforsamling en gang om året i april måned, og den nuværende bestyrelse består af formanden Masti B. Jutka, næstformanden Camilla Adler Jensen og kassereren Matteo Laudato samt Netka Bach som suppleant.

Foreningen rummer forskellige interesse – og aktionsgrupper, bl.a. omkring Børn på flugt dagene, Fortæl mig om havet! det kreative ressourceværksted, mm.

Bestyrelsen indkalder til fællesmøder ca. hver tredje måned, aktionsgrupperne bestemmer selv deres mødeplan.

Forening Alverdens Børn har kontor i HUBen på 2.sal i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2.sal , 2200 København N

Kontakt: Masti B. Jutka  , mobil: 20 64 12 37 , e-mail: masti.jutka@gmail.com

 

Læs mere: Vedtægter

HVAD ER “BYEN UNDER STJERNERNE”?

Børnemuseet “Byen under stjernerne” er et tilbud til alle interesserede børn og forældre etniciteter og folk fra forskellige sociale lag samt skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner mfl.

Del af foreningen
Foreningens ønske er at iværksætte et bredt samarbejde med alle privatpersoner, organisationer og institutionen, der gerne vil bidrage til skabelsen af børnemuseet. Børn og forældre med forskellige kulturelle baggrunde vil inddrages lige fra starten i udviklingen af udstillingerne.
Projektet finansieres af medlemmers kontingenter, sponsorater og gennem fonde, legater og offentlige puljemidler indtil børnemuseet bliver økonomisk bæredygtigt gennem egne indtægter.

© webdesign @ media-now.dk