Just another WordPress site
Header

Hvordan sikrer vi høj kvalitet?

tekst

Hvordan sikrer vi høj kvalitet?

I vores fremgangsmåde vil brugerindragelse spiller en central rolle lige fra starten via dialogmøder og spørgeundersøgelser. På den måde sikrer vi, at vi rammer målgruppens ønsker og behov på den bedst mulige måde.

For at sikre at Byen under Stjernerne bliver et autentisk, kreativt og interkulturelt mødested inddrages kunstnere, pædagoger, scenografer og andre fagfolk fra Danmark og fra udlandet.
Forening ALVERDENS BØRN rummer allerede mange af disse kompetencer.
Erfaring fra andre børnemuseer viser, at mødet med velforberedte og autentiske guides er forudsætning for at besøg af høj kvalitet. Engagerede guides vil spille en central rolle i Byen under Stjernerne og de uddannes af en teatergruppe, ALVERDENS BØRN samarbejder med.

Vores sigte med børnemuseet er en klar ledetråd. Vi er klar over, at præsentationen af de forskellige kulturer, traditioner, trosretninger mfl. aldrig vil kunne være utømmende, og dette er heller ikke Byen under Stjernernes formål. Vores vision er at inspirere børn og unge og give dem værktøjer til at kunne møde hinanden med åbent sind.
Byen under Stjernerne arbejder sammen med, for museumsverden utraditionelle partnere, såsom virksomhedskonsulentfirmaer, private virksomheder, NGOer, sociale projekter mm., da vi er overbevist om at disse samarbejdspartnere med deres relevante input fremmer kvaliteten af udviklingsprocessen.

ALVERDENS BØRN har et tæt samarbejde med Center for Kunst og Interkultur og får løbende sparring fra Byen under Stjernernes advisory board og andre børnemuseer. Foreningen ALVERDENS BØRN holder sig opdateret på udviklingen hos etablerede børnemuseer i hele verden ved studieture, ved at være del af Hands On! International Association for Children´s Museums og deltage i relevante konferencer.

ALVERDENS BØRN skaber på den måde et bæredygtigt forretningskoncept, der vil kunne vinde tillid hos både offentlige puljer og private fonde.

HVAD ER “BYEN UNDER STJERNERNE”?

Børnemuseet “Byen under stjernerne” er et tilbud til alle interesserede børn og forældre etniciteter og folk fra forskellige sociale lag samt skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner mfl.

Del af foreningen
Foreningens ønske er at iværksætte et bredt samarbejde med alle privatpersoner, organisationer og institutionen, der gerne vil bidrage til skabelsen af børnemuseet. Børn og forældre med forskellige kulturelle baggrunde vil inddrages lige fra starten i udviklingen af udstillingerne.
Projektet finansieres af medlemmers kontingenter, sponsorater og gennem fonde, legater og offentlige puljemidler indtil børnemuseet bliver økonomisk bæredygtigt gennem egne indtægter.

 

© webdesign @ media-now.dk