Just another WordPress site
Header

TANKERNE BAG PROJEKTET

Tankerne bag

Samfundet i dag er et mangfoldigt samfund, hvor mennesker med forskellige kulturelle baggrund lever sammen i en globaliseret verden.

Børnene der vokser op i dag oplever i deres forståelse af sig selv og af verdenen omkring sig særlige udfordringer og muligheder og dermed en række spørgsmål.
Mange børn vokser op mellem to eller flere kulturer, som er kendetegnet ved forskellige traditioner og værdier, som kan modsige hinanden. Vi oplever, at nogle børn lever som ” dem og os” i adskilte lejre, uden direkte kontakt og uden andet kendskab til hinanden end det, som de får at vide gennem medierne, gennem fordomsfyldt omtale på gaden eller lignende.
Vi mener, at fordomme ikke skal gå i arv, fordi det simpelthen ikke er fair i forhold til børnene.

Tiden er inde for at tematisere mangfoldighed i børnehøjde og at skabe et sjovt, permanent og attraktivt læringsmiljø, hvor børn, deres forældre, skoleklasser m.fl. i respekt for hinandens forskellige etniske/kulturelle baggrund kan lære om hinandens livssituation, kultur og værdier – børnemuseet Byen under Stjernerne.

I børnemuseet Byen under Stjernerne vil børnene og deres ledsagende voksne blive inviteret til at deltage i spændende interaktive udstillinger, legestationer og kreative workshops bl.a. historiefortælling, leg, teater, musik, dans og film fra hele verden. Byen under Stjernerne ønsker at skabe positive, humoristiske og tankevækkende oplevelser i mødet med repræsentanter af de forskellige kulturer som de besøgende kan tage med sig i deres hverdag.
Dermed ønsker børnemuseet Byen under Stjernerne at fremme kendskab til forskellige kulturer og traditioner, kulturkompetence, respekt og tolerance hos børnene og de ledsagende voksne besøgende og at skabe grobund for en konstruktiv dialog med henblik på at nedbryde fordomme og bekæmpe racisme og enhver form for diskrimination.

Ved at tilbyde kulturelle oplevelser i børnehøjde på et både indholdsmæssigt, kunstnerisk og pædagogisk højt internationalt niveau ønskes at stimulere børnenes naturlige nysgerrighed, åbenhed og kreativitet, fremme deres sociale bevidsthed og kulturelle kompetencer samt lysten til at skabe og at tage ansvar i fællesskab. Dermed ønsker børnemuseet Byen under Stjernerne at yde et bidrag til at børnene bedst muligt kan forberedes på deres rolle som socialbevidste og ansvarlige aktører i vores multikulturelle samfund.

Projektet lægger vægt på at inddrage børn, forældre, lærere, kunstnere og andre fagpersoner fra starten af i projektudviklingen, for at sikre at ressourcerne bliver brugt bedst muligt og at udstillingerne fremstår autentiske, relevante og medrivende.
Byen under Stjernerne har potentialet til at blive til en enestående kulturel attraktion i hele Norden og vil gøre København til en af de mest inkluderende storbyer i Europa.

Inspireret af de positive erfaringer fra andre velrenommerede og succesfulde børnemuseer i Europa har den politiske og religiøse uafhængige frivillige forening ALVEDENS BØRN udviklet idéen til projektet og ønsker at realisere børnemuseet Byen under Stjernerne i et bredt samarbejde med interesserede statslige, kommunale og private institutioner samt organisationer, forældreforeninger, andre børnemuseer i Europa, virksomheder, kunstnere og privatpersoner.

“Danmark er et dejligt sted der bliver mere og mere flerkulturelt. Jeg glæder mig til at min datter lever i den verden. Desværre er det ikke alle der er åbne for det.
Jeg glæder mig til, at de børn der måske ikke får et nuanceret billede af verden derhjemme, gennem leg kan opleve de positive sider af at leve i et land der omfavner mennesker, uanset religion og oprindelse. Måske kan det til og med åbne øjnene for nogle af  børnenes forældre?”

Josefine
København

 

© webdesign @ media-now.dk