Borgerforslag: Alle børn skal have ret til en tryg barndom

Der findes i Danmark en gruppe børn, som ikke går i folkeskolen og ikke må få hjemmelavet mad.

Det drejer sig om de ca. 130 afviste asylbørn i hjem- og udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark. Flere bor der på ubestemt tid, fordi deres forældre har fået afslag på asyl men ikke vil eller kan rejse hjem, og politiet i årevis ikke har kunnet udsende dem.

Mange af børnene er født i Danmark eller har tilbragt det meste af deres liv i skiftende danske asylcentre. De taler dansk og har primær tilknytning til Danmark. Nu henlever de en barndom i undtagelsestilstand, som åbenlyst tilsidesætter børnenes tarv.

Foreningen Alverdens Børn opfordrer alle til støtte op om asylbørnene og at skrive under på borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060