…..

Hvem er Foreningen Alverdens Børn?

Forening Alverdens Børn er startet som et forældreinitiativ i Tingbjerg, København i 2012. For at blive klogere, for at skabe netværk og ikke mindst for at holde gejsten oppe har forening Alverdens Børn gennemført en række arrangementer og aktiviteter, som på den ene side giver mening i sig selv, men også er værdifulde erfaringer og  stepping stones i forhold til realiseringen af Byen under stjernerne.

Læs mere om aktuelle og tidligere arrangementer / aktiviteter.

Forening Alverdens Børn er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Der holdes generalforsamling en gang om året i april måned, og den nuværende bestyrelse består af formanden Masti B. Jutka, næstformanden Camilla Adler Jensen og kassereren Matteo Laudato samt Netka Bach som suppleant.

Foreningen rummer forskellige interesse – og aktionsgrupper, bl.a. omkring Børn på flugt dagene, Fortæl mig om havet! det kreative ressourceværksted, mm.

Bestyrelsen indkalder til fællesmøder ca. hver tredje måned, aktionsgrupperne bestemmer selv deres mødeplan.

 

Hvorfor et børnemuseum?

I Europa er børnemuseer forholdsvis nye kulturinstitutioner, som tilbyder et kreativt og interaktivt læringsmiljø. Børnemuseerne tager i indhold og formidling udgangspunkt i børnenes og de unges behov for at lære gennem direkte erfaringer, stimulering af alle sanser, invitation til deltagelse samt anerkendelse.

Det første børnemuseum, Brooklyn Childrens´ Museum, blev skabt i 1899 i Brooklyn, New York og har siden tilbudt et spændende og interkulturelt læringsmiljø for børn med fokus på børnene fra nabolaget. I dag findes størstedelen af verdens 600 børnemuseer stadig i USA.
I 1993 fik børnemuseerne deres egen internationale organisation, Hands On! International. Association of Children´s Museums, der i dag repræsenterer mere end 127 børnemuseer i hele verden – her iblandt Byen under Stjernerne.

Kendetegnende for børnemuseer er deres slogan ”Hands on! ” (”hænder på”, ”rør ved”). Børnemuseer adskiller sig nemlig fra andre ”voksen-museer” via deres måde at formidle på. I børnemuseer må der røres ved alt, der må spørges om alt, der kan larmes, der kan leges og børnene bliver taget alvorligt.

I børnemuserne stræbes efter at skabe inspirerende positive erfaringer om indhold og læring, som børnene kan tage med sig i deres hverdag og som fungerer som supplement til skolernes og andre kulturinstitutionernes tilbud.

Grundet deres kreative, interaktive og spændende tilbud tiltrækker børnemuseer mange unge og også ældre besøgende og fremstår i mange lande i dag som innovative, succesfulde og medrivende kulturinstitutioner.

Projektet Byen under Stjernerne – et nyt interaktivt og interkulturelt børnemuseum i København, læner sig op ad disse positive erfaringer og arbejder sammen med en række velrenommerede børnemuseer i Europa.

Læs mere om børnemuseer på Hands On! Internationals hjemmeside

Besøg hjemmesider for børnemuseer, hvor Byen under Stjernerne bl.a. henter inspiration:

MACHmit!
Jugend Museum Schöneberg
Kindermuseum im FEZ-Berlin
Labyrinth Kindermuseum
Mondo Mio!

 

Hvordan vil børnemuseet Byen under Stjernerne adskille sig fra andre kulturinstitutioner til børn?

I Børnemuseet Byen under Stjernerne vil findes mange elementer, der kendes fra andre kulturinstitutioner, børnekulturhuse, medborgerhuse, biblioteker o.l. såsom udstillinger, workshops, performances, film, historiefortællinger, en café mfl.

Men børnemuseet Byen under Stjernerne vil være et permanent sted, som vil være åben i weekenderne og året rundt. Derudover har Byen under Stjernerne et lokalt, men også nationalt og internationalt sigte.

Byen under Stjernerne vil kunne fremme mangfoldigheds tankegangen på mange niveauer, vil være et spændende og inspirerende udflugtsmål til børnefamilier, skoleklasser samt et internationalt mødested for børn og de ledsagende voksne. Der vil tales mange forskellige sprog, der kunne tiltrækkes kunstnere fra hele verden, i forhold til udviklingsmuligheder er det kun fantasien, der sætter grænsen.

 

Hvordan sikrer vi høj kvalitet?

I vores fremgangsmåde vil brugerindragelse spiller en central rolle lige fra starten via dialogmøder og spørgeundersøgelser. På den måde sikrer vi, at vi rammer målgruppens ønsker og behov på den bedst mulige måde.

For at sikre at Byen under Stjernerne bliver et autentisk, kreativt og interkulturelt mødested inddrages kunstnere, pædagoger, scenografer og andre fagfolk fra Danmark og fra udlandet.
Forening ALVERDENS BØRN rummer allerede mange af disse kompetencer.

Erfaring fra andre børnemuseer viser, at mødet med velforberedte og autentiske guides er forudsætning for at besøg af høj kvalitet. Engagerede guides vil spille en central rolle i Byen under Stjernerne og de uddannes af en teatergruppe, ALVERDENS BØRN samarbejder med.

Vores sigte med børnemuseet er en klar ledetråd. Vi er klar over, at præsentationen af de forskellige kulturer, traditioner, trosretninger mfl. aldrig vil kunne være utømmende, og dette er heller ikke Byen under Stjernernes formål. Vores vision er at inspirere børn og unge og give dem værktøjer til at kunne møde hinanden med åbent sind.

Byen under Stjernerne arbejder sammen med, for museumsverden utraditionelle partnere, såsom virksomhedskonsulentfirmaer, private virksomheder, NGOer, sociale projekter mm., da vi er overbevist om at disse samarbejdspartnere med deres relevante input fremmer kvaliteten af udviklingsprocessen.

ALVERDENS BØRN har et tæt samarbejde med Center for Kunst og Interkultur og får løbende sparring fra Byen under Stjernernes advisory board og andre børnemuseer. Foreningen ALVERDENS BØRN holder sig opdateret på udviklingen hos etablerede børnemuseer i hele verden ved studieture, ved at være del af Hands On! International Association for Children´s Museums og deltage i relevante konferencer.

ALVERDENS BØRN skaber på den måde et bæredygtigt forretningskoncept, der vil kunne vinde tillid hos både offentlige puljer og private fonde.

 

 

Kontakt os

For mere information kontakt venligst

Masti B. Jutka

mobil: 20 64 12 37

e-mail: masti.jutka@gmail.com

 

Foreningen Alverdens Børn har kontor i HUBen på 2.sal i

VerdensKulturCentret,

Nørre Allé 7, 2.sal ,

2200 København N

 

 

 

Læs mere: Vedtægter

HVAD ER “BYEN UNDER STJERNERNE”?

Børnemuseet “Byen under stjernerne” er et tilbud til alle interesserede børn og forældre etniciteter og folk fra forskellige sociale lag samt skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner mfl.

Del af foreningen
Foreningens ønske er at iværksætte et bredt samarbejde med alle privatpersoner, organisationer og institutionen, der gerne vil bidrage til skabelsen af børnemuseet. Børn og forældre med forskellige kulturelle baggrunde vil inddrages lige fra starten i udviklingen af udstillingerne.
Projektet finansieres af medlemmers kontingenter, sponsorater og gennem fonde, legater og offentlige puljemidler indtil børnemuseet bliver økonomisk bæredygtigt gennem egne indtægter.