Et_børnemuseum_1920x558px_A

Et børnemuseum i særklasse!

Vores tanker bag børnemuseet Byen under Stjernerne.

BUS_Stjerner_484x410px

Samfundet i dag er et mangfoldigt, hvor mennesker med forskellig kulturel baggrund lever sammen i en globaliseret verden.

Børnene der vokser op i dag oplever i deres forståelse af sig selv og af verdenen omkring sig særlige udfordringer og muligheder og dermed en række spørgsmål.

Mange børn vokser op mellem to eller flere kulturer, som er kendetegnet ved forskellige traditioner og værdier, som kan modsige hinanden. Vi oplever, at nogle børn lever som ”dem og os” i adskilte lejre, uden direkte kontakt og uden andet kendskab til hinanden end det, som de får at vide gennem medierne, gennem fordomsfyldt omtale på gaden eller i skolegården.

Vi mener, at fordomme ikke skal gå i arv, fordi det simpelthen ikke er fair i forhold til børnene.

Tiden er inde for at tematisere mangfoldighed i børnehøjde og at skabe et sjovt, permanent og attraktivt læringsmiljø, hvor børn, deres forældre, skoleklasser m.fl. i respekt for hinandens forskellige etniske/kulturelle baggrund kan lære om hinandens livssituation, kultur og værdier – børnemuseet Byen under Stjernerne.

I børnemuseet Byen under Stjernerne vil børnene og deres ledsagende voksne blive inviteret til at deltage i spændende interaktive udstillinger, legestationer og kreative workshops bl.a. historiefortælling, leg, teater, musik, dans og film fra hele verden. Byen under Stjernerne ønsker at skabe positive, humoristiske og tankevækkende oplevelser i mødet med repræsentanter af de forskellige kulturer som de besøgende kan tage med sig i deres hverdag.

Dermed ønsker vi med børnemuseet Byen under Stjernerne at fremme kendskab til forskellige kulturer og traditioner, kulturkompetence, respekt og tolerance hos børnene og de ledsagende voksne besøgende og at skabe grobund for en konstruktiv dialog med henblik på at nedbryde fordomme og bekæmpe racisme og enhver form for diskrimination.

Ved at tilbyde kulturelle oplevelser i børnehøjde på et både indholdsmæssigt, kunstnerisk og pædagogisk højt internationalt niveau ønskes at stimulere børnenes naturlige nysgerrighed, åbenhed og kreativitet, fremme deres sociale bevidsthed og kulturelle kompetencer samt lysten til at skabe og at tage ansvar i fællesskab.

Med Byen under Stjernerne ønsker Alverdens Børn dermed at yde et bidrag til at børnene bedstmuligt kan forberedes på deres rolle som socialbevidste og ansvarlige aktører i vores multikulturelle samfund.

Projektet lægger vægt på at inddrage børn, forældre, lærere, kunstnere og andre fagpersoner allerede fra projektudviklingens start, for at sikre at ressourcerne bliver brugt bedst muligt og at udstillingerne fremstår autentiske, relevante og medrivende.

Byen under Stjernerne har potentialet til at blive til en enestående kulturel attraktion i hele Norden og vil gøre København til en af de mest inkluderende storbyer i Europa. Inspireret af de positive erfaringer fra andre velrenommerede og succesfulde børnemuseer i Europa har den politiske og religiøse uafhængige frivillige forening ALVERDENS BØRN udviklet idéen til projektet og ønsker at realisere børnemuseet Byen under Stjernerne i et bredt samarbejde med interesserede statslige, kommunale og private institutioner samt organisationer, forældreforeninger, andre børnemuseer i Europa, virksomheder, kunstnere og privatpersoner.

Hvorfor et børnemuseum i Danmark?

Alverdens Børn vil med udgangspunkt i børn skabe et museum, som henvender sig til børn i alle aldre. Her kan børnene have deres helt eget museum, hvor de kan opleve og udvikle sig gennem specielle udstillinger og aktiviteter direkte målrettet børnene.

BUS_Krussed1553x247px

I Europa er børnemuseer forholdsvis nye kulturinstitutioner, som tilbyder et kreativt og interaktivt læringsmiljø. Børnemuseerne tager i indhold og formidling udgangspunkt i børnenes og de unges behov for at lære gennem direkte erfaringer, stimulering af alle sanser, invitation til deltagelse samt anerkendelse.

 

Det første børnemuseum, Brooklyn Childrens´ Museum, blev skabt i 1899 i Brooklyn, New York og har siden tilbudt et spændende og interkulturelt læringsmiljø for børn med fokus på børnene fra nabolaget. I dag findes størstedelen af verdens 600 børnemuseer stadig i USA.

I 1993 fik børnemuseerne deres egen internationale organisation, Hands On! International. Association of Childrens`Museums, der i dag repræsenterer mere end 127 børnemuseer i hele verden..

Kendetegnende for børnemuseer er deres slogan ”Hands on! ” (”hænder på”, ”rør ved”). Børnemuseer adskiller sig nemlig fra andre ”voksen-museer” via deres måde at formidle på. I børnemuseer må der røres ved alt, der må spørges om alt, der kan larmes, der kan leges og børnene bliver taget alvorligt.

I børnemuserne stræbes efter at skabe inspirerende positive erfaringer om indhold og læring, som børnene kan tage med sig i deres hverdag og som fungerer som supplement til skolernes og andre kulturinstitutioners tilbud.

Grundet deres kreative, interaktive og spændende tilbud tiltrækker børnemuseer mange unge og også ældre besøgende og fremstår i mange lande i dag som innovative, succesfulde og medrivende kulturinstitutioner.

Projektet Byen under Stjernerne – et nyt interaktivt og interkulturelt børnemuseum i København, læner sig op ad disse positive erfaringer og arbejder sammen med en række velrenommerede børnemuseer i Europa.

 

Læs mere om børnemuseer på

Hands On! Internationals hjemmeside

 

Besøg hjemmesider for børnemuseer, hvor Byen under Stjernerne bl.a. henter inspiration:

MACHmit!
Jugend Museum Schöneberg
Kindermuseum im FEZ-Berlin
Labyrinth Kindermuseum
Mondo Mio!
Hawaii Children’s Discovery Center 

 

Hvordan vil børnemuseet Byen under Stjernerne adskille sig fra andre kulturinstitutioner til børn?

I børnemuseet Byen under Stjernerne vil findes mange elementer, der kendes fra andre kulturinstitutioner, børnekulturhuse, medborgerhuse, biblioteker o.l. Det kunne være udstillinger, workshops, performances, film, historiefortællinger, en café mm.

Men børnemuseet Byen under Stjernerne vil være et permanent sted, som vil være åbent året rundt. Derudover har Byen under Stjernerne et lokalt, men også nationalt og internationalt sigte.

Byen under Stjernerne ønsker at fremme børns forståelse for mangfoldighed og lære dem om omsorg for naturen.  Museet vil være et spændende og inspirerende udflugtsmål til børnefamilier, skoleklasser samt et internationalt mødested for børn og de ledsagende voksne. Der vil tales mange forskellige sprog, der kunne tiltrække kunstnere fra hele verden, og i forhold til udviklingsmuligheder er det kun fantasien, der sætter grænser.

Hvordan sikrer vi høj kvalitet?

I vores fremgangsmåde vil brugerinddragelse spille en central rolle. På den måde sikrer vi, at vi rammer målgruppens ønsker og behov på den bedst mulige måde.

For at sikre at Byen under Stjernerne bliver et autentisk, kreativt og interkulturelt mødested inddrages kunstnere, pædagoger, scenografer og andre fagfolk fra Danmark og fra udlandet. Erfaring fra andre børnemuseer viser, at mødet med velforberedte og autentiske guides er forudsætning for formidling af høj kvalitet og der vil engagerede guides vil spille en central rolle i Byen under Stjernerne.

 

Vores vision er at inspirere børn og unge og give dem værktøjer til at kunne møde hinanden med et åbent sind. Vi er klar over, at præsentationen af de forskellige emner som naturbeskyttelse, kulturer, traditioner, trosretninger mfl. aldrig vil kunne være utømmende, og dette er heller ikke Byen under Stjernernes sigte. Vores sigte er at inspirere, og efterlade plads til, at de besøgende selv kan tænke videre over hvad de lærer.

Byen under Stjernerne arbejder sammen med partnere, som egentlig er utraditionelle for museumsverdenen. Herunder kan nævnes virksomhedskonsulentfirmaer, private virksomheder, NGOer, sociale projekter mm., som vi er overbeviste om kan fremme kvaliteten af udviklingsprocessen.